Головна сторінка  Наші Контакти  Зворотній звязок  Прайси

ВИСНОВОК про застосування складників «ВІАТРОН» на зразках піщаника

      Для огороджувальних конструкцій, підлог, внутрішніх перегородок і інших елементів конструкцій будівель і споруд використовують природний камінь - піщаник.
Пісковик має щільну, дрібнозернисту, яскраво-виражену шарувату структуру. При зануренні зразків пісковика в змінний рівень його структура рівномірно просочується водою.
 
  З метою перевірки можливості гідроізоляції конструкцій будівелі і споруд, виконаних з представлених зразків пісковику складами «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)», були проведені дослідження структури контактної зони і адгезійної міцності.

 
Дослідження структури. Зразки пісковика мали бурий колір і характерну для пісковика шаруватість. Перед нанесенням гідроізоляційних складів зразки наситились водою в змінному рівні. На вологі поверхні зразків були нанесені гідроізоляційні склади: «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» товщиною шару 2 мм. Потім зразки були поміщені в воду так, щоб нижня (не оброблені ВІАТРОН) підкладка перебувала у воді, а верхня частина зразка з нанесеним гідроізоляційним складом перебувала на повітрі, тобто в змінному рівні з метою імітації умов експлуатації.
Після витримки зразків у таких умовах протягом 3 діб були проведені петрографічні  і фізико-механічні випробування.
Петрографічне дослідження зразків проводилося за допомогою поляризаційних мікроскопів МІН-8 і МПД-1У4. При візуальному огляді зразків, можна відзначити, що покрита гідроізоляційними складами, верхня поверхня зразків була суха, сухою залишалася і смуга зразка товщиною 9-12 мм від верхнього краю зразка гідроізоляційного покриття, рис.1, тоді як весь зразок пісковика було просякнуте водою.
 
Рис.1. Зразок пісковика з покриттям «ВІатрон 6 (2)» після витримки в воді:
1 необроблена частина пісковика просякнута водою; 2 висушена частина пісковика (9-12 мм) за допомогою гідроізоляції; 3 покриття з «Віатрон 6 (2)», товщиною 2 мм.
Рис. 2. Структура контактного шару пісчаник- «ВІатрон 6 (2)» при збільшенні х56:
1-Віатрон, 2-піщаник, 3-зона контакту.
 
 Дослідження зразків під мікроскопом показало, що контактна зона піщаник - Віатрон має однорідну структуру, а також однорідну структуру і колірну гамму має вся товщина покриття зі складів «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)». На рис.2 видно взаємне структурування пісковика і гідроізоляційного складу, що говорить про побічну міцність контактного шару.
На рис. 3 представлені знімки контактної зони при збільшенні × 500, отримані за допомогою поляризаційного мікроскопа МІН-8. З рис.3-а видно, що цементна складова гідроізоляційного складу інтегрує між частинками кварцу пісковика. На рис.3-б і 3-в добре видно щільну і однорідна контактна зона між пісковиком і цементним каменем.
.
а б в
Рис.3. Знімки контактної зони піщаник -віатрон при збільшенні. × 500:
1 - частинки кварцу пісковика, 2 - склад Віатрон, 3 - контактна зона: кварц - цементний камінь складу Віатрон.

 На підставі отриманих петрографічних досліджень можна сказати, що досліджені покриття з складів «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» мають у своїй структурі кристалогідрати і з'єднання характерні для портландцементного клінкеру, по всій товщині покриття включаючи і контактну зону з піщаником.
Дослідження міцності зчеплення.
Для визначення міцності зчеплення складів «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» з поверхнею пісковика застосували метод грибкового відриву. Товщина захисного гідроізоляційного шару становила 2 мм, затвердження зразків проводилося протягом 28 діб в нормально-вологісних умовах. Візуальний огляд зразків показав, що зразки не мають тріщин і мають рівномірну структуру поверхні. Результати випробувань представлені в табл.1. Слід зазначити, що в обох варіантах спостерігався когезійний відрив по структурі захисного складу (ДСТУ-П Б В.2.7-126-2006 «Суміші будівельні сухі модіфіковані. Загальні технічні умови» і ГОСТ 31356-2007 «Суміші сухі будівельні на цементному в'язкому. Методи випробувань »).
Таблиця 1
Результати випробувань адгезійної міцності складів «Віатрон універсал»
і «Віатрон 6 (2)»
Найменування захисного складу  Значення показника
за результатами випробувань, МПа
«Віатрон універсал» 5,3
«Віатрон 6 (2)»
 
5,1
 
 
 
 ВИСНОВОК :
На підставі отриманих даних петрографічних досліджень контактної зони і визначення адгезійної міцності складів «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» можна зробити висновок, що:
  • - Адгезійна міцність складів проникаючої гідроізоляції «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» відповідає когезионной міцності самих складів і становить 5,3 і 5,1 МПа відповідно, що більше ніж в 3 рази перевищує вимоги нормативних документів, що пред'являються до складів проникаючого дії на цементній основі.
  • - Петрографические дослідження контактної зони гідроізоляційних складів і пісковику показали її щільність і структурну однорідність, а цементний камінь обох складів «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» містить кристалогідрати і з'єднання, характерні для портландцементного клінкеру, як по всій товщині покриття, так і включає контактну зону з піщаником.
Таким чином, склади проникаючої гідроізоляції «Віатрон універсал» і «Віатрон 6 (2)» можуть бути рекомендовані для гідроізоляції конструкційних елементів, виконаних з пісковика.
Для отримання більш повних даних необхідно провести натурні випробування.

 
Доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів
ХНУБА, к.т.н.                                                                                        Костюк Т.А
 
Магазин
Напрямки діяльності
Про це варто дізнатись
Відгуки наших клієнтів

ВІАТРОН - проникаюча гідроізоляція. Відновлення бетону,цегли,пісковика.

РАЗОМ всеукраїнська ініціатива